telefon: (83) 342-17-37

e-mail: sportel@o2.pl

Udział w projekcie BohaterON

bohateron

Pamiętamy o bohaterch – ogólnopolski projekt BohaterOn – włącz historię!

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Jest realizowana od 2016 roku. Działaniom akcji przyświeca hasło Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu. Dzięki włączeniu się do akcji, młodsi uczniowie mogli poznać historię Powstania Warszawskiego, a starsi wzbogacić wiedzę na temat jednego z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość.

Projekt cieszył się w zainteresowaniem uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy  przygotowanych przez organizatorów, zapoznali się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi Powstania Warszawskiego.

Dzieci z klas 0 –III obejrzały przedstawienie „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można być patriotą w naszych czasach.

Podczas lekcji historii w  kl. IV – VI  zrealizowano scenariusz „Mały” roznosiciel nadziei. Przeprowadzono pogadankę  na temat roli dzieci w czasie Powstania Warszawskiego, niebezpieczeństw jakie im  zagrażały. Uczniowie zastanawiali się jakie cechy charakteryzują bohatera.

W klasach VII i VIII  zrealizowano scenariusz „Co za historia”. Uczniowie pracując w grupach, tworzyli infografiki na podstawie filmu „Powstanie Warszawskie” z kanału You Tube „Co za historia”. Przeprowadzono też dyskusję na temat roli Powstania Warszawskiego i losów powstańców.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego wykonali patriotyczną gazetkę nawiązującą do Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas 0 – VIII wzięli udział w konkursie plastycznym „Jestem patriotą, pamiętam” zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski. Wyłoniono zwycięzców w dwóch grupach wiekowych 0 – III oraz IV – VIII. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/ uczniowie zamieszczali życzenia i podziękowania. Każdy elektroniczny wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.

Akcja wpisała się w patriotyczne działania podejmowane w naszej szkole. Była lekcją współczesnego patriotyzmu, przykładem edukacji historycznej, która bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków, oraz pozwala budować ich wrażliwość społeczną.
Chcemy tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej bohaterach. Jesteśmy dumni z Powstańców, pamiętamy o nich.

Życzenia i podziękowania dla Powstańców od uczniów naszej szkoły można zobaczyć  na stronie  wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa wpisując w wyszukiwarkę nazwę miejscowości Ortel Książęcy, Ortel Królewski.