telefon: (83) 342-17-37

e-mail: sportel@o2.pl

 

 

Kisielewska  Emilia – Dyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej