telefon: (83) 342-17-37

e-mail: sportel@o2.pl

Projekt „NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ”

min_nawigacja

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizowała projekt: NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ. Jego ideą jest wspieranie kondycji psychicznej uczniów. Program wspiera realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ma na celu zmotywowanie młodzieży do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych m.in.: akceptacja uczuć, kierowanie własnymi zachowaniami, szukanie wsparcia, dostrzeganie pozytywów, świadomość własnych celów życiowych, wspieranie innych. Dzięki autodiagnozie środowiska szkolnego możliwe było przeprowadzenie działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. Cykl zajęć w klasach V – VIII realizowany był przez wychowawców przy współpracy z pedagogiem szkolnym. Zwieńczeniem udziału w projekcie jest certyfikat uczestnictwa, który otrzymała nasza szkoła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *